Legemiddelvisning

Vardenafil Krka - 20 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Vardenafil Krka
Virkestoff: Vardenafilhydrokloridtrihydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 12x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G04BE09
Varenummer: 079246

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: KRKA, d.d. Novo mesto
MT-nummer: 16-11160
MT-dato: 27.03.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 913.37
Maksimal utsalgspris for apotek: 1200.80
Trinnpris: 411.80
Refusjonspris: -