Legemiddelvisning

Ifirmacombi - 300 mg / 12.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Ifirmacombi
Virkestoff: Irbesartanhydroklorid / Hydroklortiazid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 300 mg / 12.5 mg
Pakning: Blisterpakning 90 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09DA04
Varenummer: 381211

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: KRKA, d.d. Novo mesto
MT-nummer: EU/1/11/673/015
MT-dato: 04.03.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 377.35
Maksimal utsalgspris for apotek: 517.40
Trinnpris: 258.60
Refusjonspris: 258.60