Legemiddelvisning

Ferromax - 65 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Ferromax
Virkestoff: Jern(II)sulfat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 65 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Nei
Reseptgruppe: F
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B03AA07
Varenummer: 007588

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2002
MT-status: Markedsført
Innehaver: Karo Pharma AS
MT-nummer: 2000-07940
MT-dato: 28.05.2001

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -