Legemiddelvisning

Zelboraf - 240 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Zelboraf
Virkestoff: Vemurafenib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 240 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 56x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01XE15
Varenummer: 438759

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Roche Registration GmbH
MT-nummer: EU/1/12/751/001
MT-dato: 17.02.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 14235.66
Maksimal utsalgspris for apotek: 18186.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -