Legemiddelvisning

MabThera - 100 mg

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: MabThera
Virkestoff: Rituksimab
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 100 mg
Pakning: Hetteglass 2x10 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XC02
Varenummer: 494237

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 22.02.2007
MT-status: Markedsført
Innehaver: Roche Registration GmbH
MT-nummer: EU/1/98/067/001
MT-dato: 06.08.2003

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4078.68
Maksimal utsalgspris for apotek: 5262.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -