Legemiddelvisning

Icatibant Teva - 30 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Icatibant Teva
Virkestoff: Ikatibantacetat
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 30 mg
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 3 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: B06AC02
Varenummer: 521478

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2022
MT-status: Markedsført
Innehaver: Teva B.V.
MT-nummer: 20-13551
MT-dato: 08.09.2021

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 16897.46
Maksimal utsalgspris for apotek: 21580.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -