Legemiddelvisning

Dronedarone Teva - 400 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Dronedarone Teva
Virkestoff: Dronedaronhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 400 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C01BD07
Varenummer: 460267

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Teva B.V.
MT-nummer: 18-12095
MT-dato: 29.04.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 466.55
Maksimal utsalgspris for apotek: 631.10
Trinnpris: 627.30
Refusjonspris: 627.30