Legemiddelvisning

Perlutex vet - 5 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Perlutex vet
Virkestoff: Medroksyprogesteronacetat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 60 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QG03DA02
Varenummer: 174571

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.06.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: Dechra Veterinary Product A/S
MT-nummer: 0000-07903
MT-dato: 19.10.1993

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Perlutex vet. tabletter

Det er mangel på Perlutex vet. tabletter til uviss tid. Dyreeiere av hunder eller katter som bruker Perlutex vet. 5 mg bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med medroksyprogesteronacetat 5 mg eller 10 mg tabletter på apoteket. Veterinæren må informere dyreeier om hvordan det alternative legemidlet skal benyttes. Veterinærer trenger ikke søke godkjenningsfritak for utenlandske pakninger.

Mangel på Perlutex vet. tabletter

Les mer