Legemiddelvisning

Perlutex vet - 5 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Perlutex vet
Virkestoff: Medroksyprogesteronacetat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 60 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QG03DA02
Varenummer: 174571

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.06.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: Dechra Veterinary Product A/S
MT-nummer: 0000-07903
MT-dato: 19.10.1993

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Perlutex vet. tabletter

Det er mangel på Perlutex vet. tabletter. alle pakningsstørrelser, til uviss tid. Dyreeiere av hunder eller katter som bruker Perlutex vet. 5 mg bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med medroksyprogesteronacetat 5 mg eller 10 mg tabletter på apoteket. Veterinæren må informere dyreeier om hvordan det alternative legemidlet skal benyttes.

Mangel på Perlutex vet. tabletter

Les mer