Legemiddelvisning

Ezetimib Aristo - 10 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Ezetimib Aristo
Virkestoff: Ezetimib
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 10 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.10.2019
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Aristo Pharma GmbH
MT-nummer: 17-11659
MT-dato: 24.10.2018
MT avregistrert dato: 11.09.2023