Legemiddelvisning

Tamiflu - 30 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Tamiflu
Virkestoff: Oseltamivirfosfat
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 30 mg
Pakning: Blisterpakning 1x10 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J05AH02
Varenummer: 106006

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: Roche Registration GmbH
MT-nummer: EU/1/02/222/003
MT-dato: 19.09.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 77.86
Maksimal utsalgspris for apotek: 135.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 135.50