Legemiddelvisning

Benepali - 25 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Benepali
Virkestoff: Etanercept
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 25 mg
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 4x0.51 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AB01
Varenummer: 160155

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Samsung Bioepis NL B.V.
MT-nummer: EU/1/15/1074/005
MT-dato: 14.01.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3890.96
Maksimal utsalgspris for apotek: 5021.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -