Legemiddelvisning

Galvus - 50 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Galvus
Virkestoff: Vildagliptin
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 50 mg
Pakning: Blisterpakning 90 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BH02
Varenummer: 108562

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2008
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/07/414/007
MT-dato: 26.09.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 460.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 622.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 622.80