Legemiddelvisning

Ceftazidim Villerton - 1 g

Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Ceftazidim Villerton
Virkestoff: Ceftazidimpentahydrat
Legemiddelform: Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1 g
Pakning: Hetteglass 10x1 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01DD02
Varenummer: 036187

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2007
MT-status: Markedsført
Innehaver: Villerton Invest SA
MT-nummer: 05-3499
MT-dato: 01.12.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 395.30
Maksimal utsalgspris for apotek: 540.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: 540.30

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Skal kun utleveres til bruk på menneske.

Byttbare legemidler

Ceftazidim Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Norge AS - Halden)

Ceftazidim MIP (MIP Pharma GmbH)