Legemiddelvisning

Linezolid Orion - 600 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Linezolid Orion
Virkestoff: Linezolid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 600 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.01.2017
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Orion Corporation - Espoo
MT-nummer: 15-11019
MT-dato: 15.09.2016
MT avregistrert dato: 25.09.2020