Legemiddelvisning

Linezolid Orion - 600 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Linezolid Orion
Virkestoff: Linezolid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 600 mg
Pakning: Blisterpakning 10 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01XX08
Varenummer: 592963

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orion Corporation - Espoo
MT-nummer: 15-11019
MT-dato: 15.09.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4360.57
Maksimal utsalgspris for apotek: 5596.00
Trinnpris: 2486.70
Refusjonspris: 2486.70