Legemiddelvisning

Ritonavir Accord - 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Ritonavir Accord
Virkestoff: Ritonavir
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg
Pakning: Boks 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AE03
Varenummer: 032782

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 16-11260
MT-dato: 23.02.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 268.95
Maksimal utsalgspris for apotek: 379.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -