Legemiddelvisning

Imigran Radis - 50 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Imigran Radis
Virkestoff: Sumatriptansuksinat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg
Pakning: Blisterpakning 12 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02CC01
Varenummer: 589910

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2018
MT-status: Markedsført
Eksportland: Slovenia
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 17-11764
MT-dato: 13.10.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 257.77
Maksimal utsalgspris for apotek: 364.90
Trinnpris: 112.70
Refusjonspris: 112.70