Legemiddelvisning

Olmesartan medoxomil Krka - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Olmesartan medoxomil Krka
Virkestoff: Olmesartanmedoksomil
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09CA08
Varenummer: 460017

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: KRKA, d.d. Novo mesto
MT-nummer: 15-10728
MT-dato: 06.07.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 353.44
Maksimal utsalgspris for apotek: 486.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 486.90