Legemiddelvisning

Imigran - 50 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Imigran
Virkestoff: Sumatriptansuksinat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 50 mg
Pakning: Blisterpakning 6 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02CC01
Varenummer: 390302

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Eksportland: Hellas
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 1998-06444
MT-dato: 17.02.1999

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 128.88
Maksimal utsalgspris for apotek: 200.60
Trinnpris: 72.40
Refusjonspris: 72.40