Legemiddelvisning

Colrefuz - 500 mikrog

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Colrefuz
Virkestoff: Kolkisin
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 500 mikrog
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M04AC01
Varenummer: 177937

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Actavis Group PTC ehf (1)
MT-nummer: 14-10057
MT-dato: 27.03.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 505.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 680.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: 680.10

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Colrefuz

Det er mangel på Colrefuz 500 mikrogram tabletter. Pasienter som bruker Colrefuz bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med kolkisin, som er virkestoffet i Colrefuz. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Les mer

Byttbare legemidler

Colchicine Tiofarma (Orifarm AS)