Legemiddelvisning

Arcoxia - 90 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Arcoxia
Virkestoff: Etorikoksib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 90 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M01AH05
Varenummer: 413057

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2014
MT-status: Markedsført
Eksportland: Italia
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 13-9645
MT-dato: 22.10.2013
MT avregistrert dato: 31.12.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 141.69
Maksimal utsalgspris for apotek: 216.90
Trinnpris: 140.80
Refusjonspris: 140.80