Legemiddelvisning

Cyanokit - 5 g

Pulver til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Cyanokit
Virkestoff: Hydroksokobalamin
Legemiddelform: Pulver til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 5 g
Pakning: Hetteglass 1x5 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: V03AB33
Varenummer: 112073

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: SERB S.A.
MT-nummer: EU/1/07/420/002
MT-dato: 07.10.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 5900.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 7558.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Cyanokit

Det er mangel på Cyanokit 5 g pulver til infusjonsvæske, oppløsning. Pasienter som bruker Cyanokit bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med hydroksokobalamin, som er virkestoffet i Cyanokit. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak