Legemiddelvisning

Tremfya - 100 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Tremfya
Virkestoff: Guselkumab
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Styrke: 100 mg
Pakning: Ferdigfylt penn 1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AC16
Varenummer: 397266
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Janssen-Cilag International N.V.
MT-nummer: EU/1/17/1234/002
MT-dato: 10.11.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 21554.46
Maksimal utsalgspris for apotek: 27652.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -