Legemiddelvisning

CoAprovel - 300 mg / 25 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: CoAprovel
Virkestoff: Irbesartan / Hydroklortiazid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 300 mg / 25 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09DA04
Varenummer: 057915

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2007
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi Winthrop Industrie
MT-nummer: EU/1/98/086/027
MT-dato: 28.08.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 418.67
Maksimal utsalgspris for apotek: 570.10
Trinnpris: 278.30
Refusjonspris: 278.30