Legemiddelvisning

Suboxone - 12 mg / 3 mg

Sublingvalfilm

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Suboxone
Virkestoff: Buprenorfinhydroklorid / Naloksonhydrokloriddihydrat
Legemiddelform: Sublingvalfilm
Styrke: 12 mg / 3 mg
Pakning: Dosepose 28x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: A
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N07BC51
Varenummer: 039291

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Indivior Europe Limited
MT-nummer: EU/1/06/359/018
MT-dato: 26.09.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1092.50
Maksimal utsalgspris for apotek: 1452.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -