Legemiddelvisning

Esmya - 5 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Esmya
Virkestoff: Ulipristalacetat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G03XB02
Varenummer: 190889

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Gedeon Richter Plc.
MT-nummer: EU/1/12/750/001
MT-dato: 23.02.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1061.73
Maksimal utsalgspris for apotek: 1390.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1390.00

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Esmya er midlertidig tilbaketrukket fra markedet etter ny melding om alvorlig leverskade

Det er rapportert inn et nytt tilfelle om leverskade med påfølgende levertransplantasjon etter behandling med Esmya. Legemidlet er midlertidig tilbaketrukket mens det pågår en gjennomgang av nytte-risiko-forholdet. Pasienter på behandling med Esmya skal seponeres og foreta leverfunksjonsprøver.

Les mer hos Legemiddelverket

Les mer