Legemiddelvisning

Esmya - 5 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Esmya
Virkestoff: Ulipristalacetat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G03XB02
Varenummer: 190889

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Gedeon Richter Plc.
MT-nummer: EU/1/12/750/001
MT-dato: 23.02.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1061.73
Maksimal utsalgspris for apotek: 1390.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1390.00