Legemiddelvisning

Finasterid Actavis - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Finasterid Actavis
Virkestoff: Finasterid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G04CB01
Varenummer: 069560

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2007
MT-status: Markedsført
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: 06-4208
MT-dato: 29.11.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 258.56
Maksimal utsalgspris for apotek: 365.90
Trinnpris: 365.90
Refusjonspris: 365.90

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Finasterid tabletter

Det er mangel på Finasterid 5 mg tabletter Pasienter som bruker Finasterid "Actavis" bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med finasterid, som er virkestoffet i Finasterid "Actavis". Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak Alternativt legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Les mer

Byttbare legemidler

Finasterid Actavis (Actavis Group PTC ehf)

Proscar (Farmagon)

Proscar (Merck Sharp & Dohme B.V.)