Legemiddelvisning

Hyrimoz - 40 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Hyrimoz
Virkestoff: Adalimumab
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 40 mg
Pakning: Ferdigfylt sprøyte med nålebeskytter 2x0.8 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L04AB04
Varenummer: 050640

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz GmbH
MT-nummer: EU/1/18/1286/002
MT-dato: 26.07.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 5695.15
Maksimal utsalgspris for apotek: 7333.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -