Legemiddelvisning

Respiporc Flu3

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Respiporc Flu3
Virkestoff: Svineinfluensavirus type A, subtype H1N1, inaktivert (stamme Haselünne/IDT2617/2003) / Svineinfluensavirus type A, subtype H1N2, inaktivert (stamme Bakum/1832/2000) / Svineinfluensavirus type A, subtype H3N2, inaktivert (stamme Bakum/IDT1769/2003)
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke:
Pakning: Flaske 50 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI09AA03
Varenummer: 595216

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Ceva Santé Animale
MT-nummer: EU/2/09/103/005
MT-dato: 14.01.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Kun til veterinærer som er en del av Mattilsynets dyrehelsemyndighet eller veterinærer med særskilt brukstillatelse fra Mattilsynet.