Legemiddelvisning

Ocaliva - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Ocaliva
Virkestoff: Obetikolsyre
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Flaske 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A05AA04
Varenummer: 405200
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Intercept Pharma International Ltd.
MT-nummer: EU/1/16/1139/002
MT-dato: 12.12.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 24169.89
Maksimal utsalgspris for apotek: 30852.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -