Legemiddelvisning

Dupixent - 300 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Dupixent
Virkestoff: Dupilumab
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Styrke: 300 mg
Pakning: Ferdigfylt penn 2x2 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: D11AH05
Varenummer: 471531
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi-Aventis - Paris
MT-nummer: EU/1/17/1229/018
MT-dato: 26.09.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 12318.73
Maksimal utsalgspris for apotek: 15819.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -