Legemiddelvisning

Fludarabin Actavis - 25 mg/ ml

Konsentrat til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Fludarabin Actavis
Virkestoff: Fludarabinfosfat
Legemiddelform: Konsentrat til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 25 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x2 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01BB05
Varenummer: 398659

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: 12-9135
MT-dato: 05.07.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1123.42
Maksimal utsalgspris for apotek: 1475.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -