Legemiddelvisning

Mektovi - 15 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Mektovi
Virkestoff: Binimetinib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 15 mg
Pakning: Blisterpakning 84 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01XE41
Varenummer: 175004
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pierre Fabre Medicament (2)
MT-nummer: EU/1/18/1315/001
MT-dato: 20.09.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 25039.15
Maksimal utsalgspris for apotek: 31961.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -