Legemiddelvisning

Equilis Prequenza TE

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Equilis Prequenza TE
Virkestoff: Hesteinfluensavirus, stamme A/equi-2/Newmarket/2/93 / Tetanustoksoid / Hesteinfluensavirus, stamme A/equi-2/South Africa/4/03
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke:
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 10x1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI05AL01
Varenummer: 117947

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2016
MT-status: Markedsført
Eksportland: EU
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 15-10979
MT-dato: 04.03.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -