Legemiddelvisning

Metformin Medical Valley - 500 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Metformin Medical Valley
Virkestoff: Metforminhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 500 mg
Pakning: Boks 105 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BA02
Varenummer: 093718

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Medical Valley Invest AB
MT-nummer: 18-12143
MT-dato: 10.04.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 33.34
Maksimal utsalgspris for apotek: 78.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 78.80