Legemiddelvisning

Zolmitriptan Actavis - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Zolmitriptan Actavis
Virkestoff: Zolmitriptan
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 6 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02CC03
Varenummer: 089509

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.02.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: 08-5664
MT-dato: 17.12.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 241.01
Maksimal utsalgspris for apotek: 343.50
Trinnpris: 176.30
Refusjonspris: 176.30