Legemiddelvisning

Zolmitriptan Actavis - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Zolmitriptan Actavis
Virkestoff: Zolmitriptan
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.02.2012
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: 08-5664
MT-dato: 17.12.2010
MT avregistrert dato: 29.01.2020