Legemiddelvisning

Humalog Mix25 KwikPen - 100 E/ ml

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Humalog Mix25 KwikPen
Virkestoff: Insulin lispro
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 100 E/ ml
Pakning: Ferdigfylt penn, KwikPen 5x3 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A10AD04
Varenummer: 156517

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: Eli Lilly Nederland BV
MT-nummer: EU/1/96/007/033
MT-dato: 31.01.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 290.30
Maksimal utsalgspris for apotek: 408.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 408.20