Legemiddelvisning

Fendrix - 20 mikrog/ dose

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Fendrix
Virkestoff: Hepatitt B-virus overflateantigen, rekombinant
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 20 mikrog/ dose
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 1x0.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J07BC01
Varenummer: 016785

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.07.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline
MT-nummer: EU/1/04/299/001
MT-dato: 15.02.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 363.50
Maksimal utsalgspris for apotek: 502.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -