Legemiddelvisning

Saxenda - 6 mg/ ml

Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Saxenda
Virkestoff: Liraglutid
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt penn
Styrke: 6 mg/ ml
Pakning: Ferdigfylt penn 5x3 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A10BJ02
Varenummer: 034982

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novo Nordisk A/S
MT-nummer: EU/1/15/992/003
MT-dato: 23.03.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2184.40
Maksimal utsalgspris for apotek: 2835.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -