Legemiddelvisning

Mekinist - 0.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Mekinist
Virkestoff: Trametinib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 0.5 mg
Pakning: Flaske 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01XE25
Varenummer: 374194

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/14/931/002
MT-dato: 30.06.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 25808.10
Maksimal utsalgspris for apotek: 33102.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -