Legemiddelvisning

Atgam - 50 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Atgam
Virkestoff: Immunglobulin anti-T-lymfocytt, animalsk, til human bruk
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 50 mg/ ml
Pakning: Ampulle 5x5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AA03
Varenummer: 471455
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2022
MT-status: Markedsført
Innehaver: PFIZER AS
MT-nummer: 20-13337
MT-dato: 07.01.2022

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 33026.77
Maksimal utsalgspris for apotek: 42351.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -