Legemiddelvisning

Cefotaxim Sandoz - 1 g

Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Cefotaxim Sandoz
Virkestoff: Cefotaksimnatrium
Legemiddelform: Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1 g

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.02.2010
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Sandoz A/S
MT-nummer: 04-2563
MT-dato: 06.05.2008
MT avregistrert dato: 11.03.2020

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Skal kun utleveres til bruk på menneske.

Byttbare legemidler

Cefotaxim MIP (MIP Pharma GmbH)

Cefotaxim Villerton (Villerton Invest SA)