Legemiddelvisning

Sumatriptan SUN - 12 mg/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Sumatriptan SUN
Virkestoff: Sumatriptansuksinat
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 12 mg/ ml
Pakning: Ferdigfylt penn 2x0.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02CC01
Varenummer: 085466

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sun Pharmaceutical - Nederland
MT-nummer: 11-8171
MT-dato: 20.07.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 315.28
Maksimal utsalgspris for apotek: 438.20
Trinnpris: 307.90
Refusjonspris: 307.90