Legemiddelvisning

Vaxigriptetra

Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Vaxigriptetra
Virkestoff: Influensa A-virus (H1N1), inaktivert, splittvirus / Influensa A-virus (H3N2), inaktivert, splittvirus / Influensa B-virus, Victoria-linje, inaktivert, splittvirus / Influensa B-virus, Yamagata-linje, inaktivert, splittvirus
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 15 mikrog HA / 15 mikrog HA / 15 mikrog HA / 15 mikrog HA
Pakning: Ferdigfylt sprøyte av glass 1x0.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J07BB02
Varenummer: 030679

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi Pasteur Europe
MT-nummer: 15-10871
MT-dato: 29.09.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 103.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 168.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -