Legemiddelvisning

Corixil - 160 mg / 12.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Corixil
Virkestoff: Valsartan / Hydroklortiazid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 160 mg / 12.5 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09DA03
Varenummer: 108708

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2007
MT-status: Markedsført
Eksportland: Italia
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 07-4988
MT-dato: 06.06.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 399.85
Maksimal utsalgspris for apotek: 547.30
Trinnpris: 279.80
Refusjonspris: 279.80

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på legemidler med virkestoffet valsartan

Det er for tiden mangel på enkelte legemidler som inneholder valsartan. Årsaken er funn av forurensning fra produksjonen i tabletter fra Actavis og Sandoz, og salget av disse er stoppet på apotek. Det er vurdert trygt at pasientene fortsetter å ta tabletter de allerede har frem til ny pakning skal hentes på apoteket. Legemiddelverket har åpnet opp for salg av utenlandske pakninger på apotek. Det kan også være behov for overgang til andre angiotensin II-antagonister. Informer pasientene om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket og at det kan være nødvendig å bytte legemiddel dersom det er tomt for valsartan. Følg rådene legemiddelverket har publisert på legemiddelverket.no.

Les mer om mangel på valsartan

Les mer

Byttbare legemidler

Diovan Comp (Farmagon)

Diovan Comp (Novartis Norge (2))

Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka (KRKA Sverige AB)

Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz (Sandoz - København)

Valsartan/Hydrochlorthiazid Actavis (Actavis Group PTC ehf)