Legemiddelvisning

Corixil - 160 mg / 12.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Corixil
Virkestoff: Valsartan / Hydroklortiazid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 160 mg / 12.5 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09DA03
Varenummer: 108708

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2007
MT-status: Markedsført
Eksportland: Italia
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 07-4988
MT-dato: 06.06.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 399.85
Maksimal utsalgspris for apotek: 547.30
Trinnpris: 279.80
Refusjonspris: 279.80

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Økt risiko for basalcellekreft og plateepitelkreft ved bruk av hydroklortiazid

Undersøkelser viser økt risiko for ikke-melanom hudkreft ved bruk av hydroklortiazid. Risikoen for hudkreft økte med kumulativ dose.

Les mer hos Legemiddelverket

Les mer

Byttbare legemidler

Diovan Comp (Farmagon)

Diovan Comp (Novartis Norge (2))

Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka (KRKA Sverige AB)

Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz (Sandoz - København)