Legemiddelvisning

Corixil - 160 mg / 12.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Corixil
Virkestoff: Valsartan / Hydroklortiazid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 160 mg / 12.5 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.11.2007
MT-status: Avregistrert
Eksportland: Italia
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 07-4988
MT-dato: 06.06.2007
MT avregistrert dato: 15.12.2019