Legemiddelvisning

Doptelet - 20 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Doptelet
Virkestoff: Avatrombopagmaleat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg
Pakning: Blisterpakning 15 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B02BX08
Varenummer: 465133
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Swedish Orphan Biovitrum AB (1)
MT-nummer: EU/1/19/1373/002
MT-dato: 20.06.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 8747.57
Maksimal utsalgspris for apotek: 11189.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -