Legemiddelvisning

Mimpara - 90 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Mimpara
Virkestoff: Cinacalcethydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 90 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: H05BX01
Varenummer: 016802

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: Amgen Europe B.V.
MT-nummer: EU/1/04/292/010
MT-dato: 11.11.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4009.58
Maksimal utsalgspris for apotek: 5148.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -