Legemiddelvisning

Vallergan - 5 mg/ ml

Mikstur, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Vallergan
Virkestoff: Alimemazinhemitartrat
Legemiddelform: Mikstur, oppløsning
Styrke: 5 mg/ ml

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Sanofi-aventis Norge (3)
MT-nummer: 0000-06068
MT-dato: 05.09.1975
MT avregistrert dato: 31.12.2020