Legemiddelvisning

Tresiba - 200 E/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Tresiba
Virkestoff: Insulin degludek
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Styrke: 200 E/ ml
Pakning: Ferdigfylt penn, FlexTouch 3x3 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10AE06
Varenummer: 056211

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novo Nordisk A/S
MT-nummer: EU/1/12/807/013
MT-dato: 21.01.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 574.91
Maksimal utsalgspris for apotek: 772.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 772.90