Legemiddelvisning

Colrefuz - 500 mikrog

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Colrefuz
Virkestoff: Kolkisin
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 500 mikrog
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M04AC01
Varenummer: 177937

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Actavis Group PTC ehf (1)
MT-nummer: 14-10057
MT-dato: 27.03.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 505.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 680.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: 680.10