Legemiddelvisning

Colrefuz - 500 mikrog

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Colrefuz
Virkestoff: Kolkisin
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 500 mikrog
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M04AC01
Varenummer: 177937

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Actavis Group PTC ehf (1)
MT-nummer: 14-10057
MT-dato: 27.03.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 505.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 680.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: 680.10

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Colrefuz tabletter

•Pasienter som bruker Colrefuz tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med kolkisin på apoteket. •Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. •Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Mangel på Colrefuz tabletter

Les mer

Byttbare legemidler

Colchicine Tiofarma (Orifarm AS)

Kolkisin Aurora Medical (2care4)